Meine Blog-Liste

Freitag, 21. Oktober 2011

اعضای حزب کمونیست با پلیس در یک جبهه

اعضای حزب کمونیست با پلیس در یک جبهه

اتحادیه های مختلف کارگری و نیروهای چپ در یونان دعوت به یک اعتصاب سراسری 48 ساعته کردند. همانطور هم که پیش بینی می شد عده ی زیادی  در این اعتصابات شرکت کردند حتی این بار از  "مادر تمام اعتصابات" صحبت شده است.

همانجور که انتظار می رفت دو تظاهرات بزرگ درطی دو روز اخیربرگزار شد که یکی از طرف KKE  حزب کمونیست یونان و اتحادیه کارگری که  به این حزب وابسته است به نام   PAME و تظاهرات دیگر از طرف اتحادیه ی کارگری لیبرالها، کمونیستها و آنارشیستها بود. در روز اول صد ها هزارنفر درتظاهرتها شرکت کردند. شهروندان سعی می کردند  که زنجیره پلیس را شکسته و به مجلس خود را برسانند به همین خاطر و از همینجا درگیریها با پلیس آغاز گشت. رانندگان تاکسی نقش فعالی در اینجا داشتند، آنها یکی از نیروهایی هستند که زندگی شان به شکل بارزی تحت تاثیر این قوانین جدید قرار گرفته است.

 در روز دوم تظاهراتها مثل همیشه  با نیروهای حزب کمونیست و اتحادیه کارگریشان آغاز گشت اما آنطور که انتظار میرفت مسیر آنها بطرف  Parlamentsplatz نبود بلکه آنها زنجیره های مختلفی اطراف مجلس زدند. آنها در اظهارات خود اعلام کردند که مجلس را مسدود خواهند کرد تا در بعدازظهر  و شب از اجرای رای گیری در مجلس جلوگیری کنند. اما در واقع آنها در این روز نقش پلیس را بازی می کردند و هر کسی که سعی می کرد به مجلس نزدیک شود با زور او را از محل دور می کردند. بنابر گفته خودشان میخواستند مانع رای گیری بشوند اما مانع حرکت شهروندان شدند. KKE ، PAME و KNE ( سازمان جوانان کمونیست) در اینجا بر خلاف اظهاراتشان به تظاهرکنندگان، فعالین „I don`t pay“ و صدها آنارشیست حمله ورشدند. این درگیریها تبدیل به جنگ خیابانی شده و طرفداران آنان از هر چیزی مثل کلاه های آهنین، لباسهای مبدل، چوب، سنگ و غیره استفاده کردند، چیزهایی که خودشان قبلا در مقابله با نیروهای دولتی رد می کردند. گفته میشود که این وفاداران دولت یونان سه نفر از تظاهرکنندگان را به پلیس تحویل داده اند. در طول درگیریها اعضای اتحادیه های کارگری، کمونیستها و گروه های مختلف چپ رادیکال از فعالین  „I don`t pay“ ، آنارشیستها و دیگر شهروندان حمایت میکردند و توانستند با کمک همدیگر ازحمایت پلیس در رابطه با  KKE و PAME  جلوگیری کنند. پس از اینکه وضعیت آرام شد KKE  و PAME از محل دور شدند و یک واحد پلیس برای حفاظت مجلس جای آنان را گرفت. کاری که آنان کردند باعث شرم و خجالت و نشان دهنده شخصیت و ایدئولوژی سیاسی آنان است.
در همین روز مردی 53 ساله به نام  Dimitris Kotsaridis که عضو PAME   در بیمارستان درگذشت. بر اساس گزارش بیمارستان دلیل مرگ این شخص سکته قلبی بود. بر خلاف ادعای رسانه های دولتی نامبرده هیچگونه جراحتی بر سرش نداشته است. درواقع حقیقت این بود که  این کارگر 53 ساله در اثر استنشاق گازاشگ آور به قتل رسیده است.

این روزبرای ما موضوع مهمی روشن شد که مقابله  با رفرمیستها و تجدید نظرطلبان در زمانی که مبارزه شکل میگیرد یک اختلاف مابین جناح های مختلف فکری نیست بلکه موضوع بر اثر بودن یا نبودن، انقلاب یا نابودی است.

برای دیدن فیلم در گیریها اینجا و اینجا کلیک کنید.


ترجمه از سارا نبوی
            

Keine Kommentare: